IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

Zadanie 4

Wartość żywieniowa i funkcjonalność wybranych składników nasion łubinu wąskolistnego

Rośliny łubinów, jako źródło materiałów do hodowli nowych odmian, powinny mieć cechy stanowiące o wartości nasion odpowiedniej do celów żywieniowych. W ramach zadania będą analizowane wybrane składniki nasion odmian uprawnych i linii kolekcyjnych, decydujące o przydatności łubinu wąskolistnego w żywieniu ludzi i zwierząt. Przeprowadzona zostanie jakościowa i ilościowa charakterystyka składników odżywczych i niepożądanych oraz właściwości potencjalnie alergennych wiążących się z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Nasiona łubinu będą analizowane pod względem zawartości białka: ogólnego (metodą Kiejdahla), ekstrahowalnego (metodą spektrofotometryczną) oraz, tylko w odmianach uprawnych, inhibitorów enzymów trawiennych (metodą spektrofotometryczną). Ponadto oznaczony będzie skład aminokwasowy (metodą HPLC) oraz dla odmian uprawnych bioprzyswajalność białka (spektrofotometrycznie).

Dla oceny zawartości i składu  frakcji lipidowej zostaną zbadane: zawartość tłuszczu surowego (metoda Soxhleta), skład kwasów tłuszczowych (metoda GC) oraz cenne z żywieniowego punktu widzenia składniki frakcji tłuszczowej - natywne antyoksydanty, spośród których oznaczane będą tokochromanole i karotenoidy (metoda HPLC).

Spośród składników nieodżywczych nasion łubinu wąskolistnego będzie oceniana zawartość: prebiotycznie działających galaktooligosacharydów (metoda HPLC), kwasów fenolowych, aktywnych przeciwutleniaczy roślinnych (metoda HPLC) oraz zawartość alkaloidów (analizy jakościowe - chromatografia gazowa, analizy ilościowe - metoda krzywej kalibracyjnej).

Dodatkowo w zestawie ok. 20 wybranych odmian uprawnych zostaną ocenione właściwości immunogenne alergennych białek nasion (metody immunochemiczne). Badanie na ograniczonym zestawie odmian spowodowane jest skomplikowaną metodyką oznaczania tych związków. Jednak ze względu na ich potencjalny wpływ na wartość spożywczą białka łubinowego zdecydowano oznaczyć zmienność tych składników przynajmniej w aktualnie wykorzystywanych odmianach uprawnych.