IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

Zadanie 3

Oznaczanie odporności linii łubinu wąskolistnego na najważniejsze choroby powodowane przez grzyby

Badania nad odpornością łubinu wąskolistnego na choroby powodowane przez grzyby patogeniczne są niezbędną częścią projektu. Najgroźniejsze z tych chorób to antraknoza i fuzarioza. Odporność na antraknozę zostanie oceniona w warunkach szklarniowych oraz polowych. W badaniach szklarniowych będą wykorzystane izolaty Colletotrichum lupini z terenu Polski oraz Niemiec, Rosji i Australii. Po inokulacji rośliny będą przykryte tunelami z folii, a po upływie 48 godzin rośliny będą intensywnie zamgławiane przy pomocy odpowiedniego systemu, dla utrzymania wysokiej wilgotności względnej powietrza (70-80%). Badania zostaną wykonane w trzech powtórzeniach. Podobne doświadczenia będą przeprowadzone w warunkach polowych, lecz wyłącznie dla izolatów z terenu Polski. Po inokulacji wysoka wilgotność zostanie utrzymana przy zastosowaniu zamgławiaczy na wspornikach, z ew. dodatkowym zastosowaniem tunelu z agrowłókniny. Odporność na fuzariozę (Fusarium oxysporum f. sp. lupini) zostanie oceniona na monokulturowym polu łubinu oraz w warunkach szklarniowych (test glebowy), również w trzech powtórzeniach. Dla obu chorób zostanie wykonana ocena bonitacyjna i pomiary biometryczne roślin. Powstanie baza danych na temat reakcji poszczególnych linii na inokulację określonym zestawem izolatów, w warunkach polowych i w szklarni. Informacje o odporności materiałów łubinu wąskolistnego na antraknozę i fuzariozę mają dużą wagę, gdyż są to najgroźniejsze choroby tego gatunku uprawnego, powodowane przez grzyby patogeniczne w Polsce i w skali światowej.