IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

Prace magisterskie wykonane w ramach grantu SEGENMAS (PBS3/A8/28/2015):

1. Ewa Maria Rokosik, tytuł pracy magisterskiej: Związki fenolowe wybranych linii kolekcyjnych i odmian urwanych łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius).
    uzyskany tytuł: mgr inż.
    Promotor: dr inż. Krzysztof Dwiecki
    Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. Angelika Anna Łuczak, tytuł pracy magisterskiej: Zakres zmienności zawartości karotenoidów w nasionach odmian uprawowych oraz w nowych liniach kolekcyjnych Lupinus angustifolius.
    uzyskany tytuł: mgr inż.
    Promotor: dr hab. Aleksander Siger
    Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Marta Michalak, tytuł pracy magisterskiej: Badania nad zawartością związków witamino-E aktywnych w nasionach łubinu.
    uzyskany tytuł: mgr inż.
    Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka
    Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4. Jakub Pastuszak, tytuł pracy magisterskiej: Wpływ naturalnego stymulatora butenolidu na procesy kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin uprawnych
    uzyskany tytuł: mgr inż.
    Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Płażek
    Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5. Małgorzata Kołton, tytuł pracy magisterskiej: Stymulacja procesu kiełkowania nasion łubinu wąskolistnego w warunkach chłodowych
    uzyskany tytuł: mgr inż.
    Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Płażek
    Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie