IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

Postery

1. Piasecka-Kwiatkowska D. Zielińska P., Graczyk A., Zielińska Dawidziak M. Wpływ metody ekstrakcji na wyniki oznaczenia antygenowych właściwości wybranych nasion roślin strączkowych 2016, Żywność a Innowacje, 22-23 września 2016 w tym : A. streszczenie, 192, B. poster D43
 
2. Lampart-Szczapa E., Zielińska-Dawidziak M., Czubiński J. Łubin - składnik europejskiej żywności tradycyjnej, wegetariańskiej i specjalnego przeznaczenia. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej, Poznań 2016 w tym A. streszczenie s. 76, B. poster
 
3. Bielski W., Plewiński P., Rudy E., Rychel S., Książkiewicz M., Naganowska B., Wolko B. Genotyping of Lupinus angustifolius L. core collection using sequence-defined markers linked to agronomic traits. V Polski Kongres Genetyki, p.38 19-22 września 2016 roku, Łódź

Wystąpienia ustne

1. Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Kalandyk A. „Wpływ przedsiewnego traktowania nasion łubinu wąskolistnego na proces kiełkowania”. Konferencja IUNG w Puławach (19 – 20 maja 2016) - wykład 2. Zielińska-Dawidziak M., Lampart-Szczapa E. Łubin – polska soja – szansa rozwojowa dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. II Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce Żywnościowej, Poznań 2016 – doniesienie ustne