IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

5. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (UR Kraków)

5.1 Katedra Fizjologii Roślin (KFR)

W UR KFR prowadzone są badania z zakresu fizjologii roślin uprawnych, głównie takich gatunków, jak zboża, rzepak, trawy pastewne, miskant olbrzymi, rośliny strączkowe. Głównym aspektem badań jest ocena reakcji roślin na wybrane niekorzystne stresy środowiskowe, takie jak chłód, mróz, susza, zasolenie oraz stresy biotyczne. W badaniach tych stosowane są metody oceny parametrów fizjologicznych (przepuszczalność membran cytoplazmatycznych, efektywność fotochemiczna i asymilacyjna, mrozoodporność, potencjał wodny komórek) oraz biochemicznych (stan redoks tkanek, zawartość węglowodanów, związków fenolowych, aktywność enzymów antyoksydacyjnych). Ponadto, prowadzone są badania molekularne dotyczące ekspresji genów odporności na suszę i mróz oraz poszukiwania molekularnych markerów tych cech. 

Dorobek naukowy zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

  1. Płażek A., Dubert F., Kościelniak J., Tatrzańska M., Maciejewski M., Gondek K., Żurek G. (2014). Tolerance of Miscanthus x giganteus to salinity depends on initial wieght of rhizomes as well as high accumulation of potassium and proline in leaves. Industial Crops and Products 52: 278-285. 
  2. Płażek A., M. Tatrzańska, M. Maciejewski, Kościelniak J., K. Gondek, J. Bojarczuk, Dubert F. (2013). Investigation of the salt tolerance of New Polish bread and durum wheat cultivars. Acta Physiologiae Platntarum 35: 2513 – 2523.  
  3. Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G. (2012). Sterility of Miscanthus x giganteus results from hybrid incompatibility. Acta  Biologica Cracoviensia Series Botanica 54/1: 1–8.
  4. Płażek A., Dubert F., Janowiak F., Krępski T., Tatrzańska M. (2011). Plant age and in vitro or in vivo propagation considerably affect cold tolerance of Miscanthus x giganteus. European Journal of Agronomy 34: 163-171
  5. Rapacz M, Kościelniak J, Jurczyk B, Adamska A, Wójcik M. (2010). Different patterns of physiological and molecular response to drought in seedlings of malt and feed-type barleys (Hordeum vulgare). J. Agron. Crop Sci. 196: 9–19