IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS Lublin)

7.1 Zakład Genetyki i Mikrobiologii (ZGiM)

Zakład prowadzi badania dotyczące m.in molekularnych interakcji bakterii symbiotycznych z rodzaju Rhizobium z roślinami bobowatymi. Badany jest udział składników powierzchniowych (EPS, LPS) w symbiozie, kontrola genetyczna biosyntezy, polimeryzacji i transportu egzopolisacharydu (EPS) R. leguminosarum bv. trifolii (Rlt) oraz identyfikacja regionów genomu Rlt odpowiedzialnych za biosyntezę polisacharydów. ZGiM prowadzi badania nad organizacją i zmiennością genomu rizobium oraz markerami genetycznymi chromosomu i plazmidów wpływającymi na konkurencyjność i adaptację bakterii do warunków środowiskowych. Wyselekcjonowane bakterie efektywne w wiązaniu azotu i konkurencyjne w stosunku do bakterii autochtonicznych mają potencjalne zastosowanie jako bionawozy w uprawie roślin bobowatych. ZGiM prowadzi także badania nad wykorzystaniem czynników Nod jako bionawozów stymulujących wzrost i plonowanie roślin bobowatych.

Dorobek naukowy zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

  1. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Kidaj D., Szarlip P. 2014. Symbiotic activity of pea (Pisum sativum) after application of Nod factors under field conditions. International  Journal of Molecular Sciences, 15: 7344-7351.
  2. Stasiak G., Mazur A., Marczak M., Żebracki K., Koper P., Skorupska A. 2014. Functional relationships between plasmids and their significance for metabolism and symbiotic performance of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. J Appl Genetics 55:515–527.
  3. Marczak M, Matysiak P, Kutkowska J, Skorupska A. 2014. PssP2 Is a Polysaccharide Co-Polymerase Involved in Exopolysaccharide Chain-Length Determination in Rhizobium leguminosarum. PLoS ONE 9(9): e109106.
  4. Podleśny J., Wielbo J., Podleśna A., Kidaj D. 2014. The pleiotropic effects of extract containing rhizobial Nod factors on pea growth and yield. Central European Journal of  Biology, 9(4): 396-409.
  5. Siczek A., Lipiec J., Wielbo J., Szarlip P., Kidaj D. 2013. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo-chitooligosaccharides) and soil compaction. Applied Soil Ecology, 72: 181-186.
  6. Mazur A., Stasiak G., Wielbo J., Koper P., Kubik-Komar A., Skorupska A. (2013). Phenotype profiling of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii clover nodule isolates reveal their both versatile and specialized metabolic capabilities. Archives Microbiology, 195, 255-267.
  7. Marek-Kozaczuk M., Leszcz A, Wielbo J, Wdowiak-Wróbel S., Skorupska A. (2013). Rhizobium pisi sv. trifolii K3.22 harboring nod genes of the Rhizobium leguminosarum sv. trifolii cluster. Systematic and Applied Microbiology 36: 252-258.
  8. Marczak, M., Dźwierzyńska M., Skorupska. A. (2013). Homo-and heterotypic interactions between Pss proteins involved in the exopolysaccharide transport system in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Biological Chemistry 394:541-559.
  9. Kidaj D., Wielbo J., Skorupska A. (2012). Nod factors stimulate seed germination and promote growth and nodulation of pea and vetch under competitive conditions. Microbiology Research, 167: 144-150.
  10. Mazur A, Majewska B., Stasiak G., Wielbo J. Skorupska A. (2011). RepABC-based replication systems of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 plasmids: Incompatibility and evolutionary analyses. Plasmid 66:53-66.