IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

4. Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie (IFR PAN)

Tematyka badań w IFR PAN dotyczy szeroko pojętej fizjologii (obecnie często nazywanej eksperymentalną biologią) roślin, ze szczególnym uwzględnieniem roślin uprawnych. Dzięki temu Instytut stanowi swoisty łącznik pomiędzy naukami/instytucjami biologicznymi i rolniczymi. Głównym zagadnieniem fizjologii roślin uprawnych jest fizjologia plonowania, stąd też te zagadnienia tworzą naczelny problem badawczy Instytutu: Ekofizjologiczne czynniki plonowania roślin uprawnych. Problem ten dzieli się na tematy badawcze jak: indukcja kwitnienia i plon, stresy abiotyczne i biotyczne jako czynnik determinujący wielkość plonu, procesy molekularne i komórkowe, a także techniki biotechnologii jako czynniki wspomagające proces hodowli nowych odmian, wreszcie znaczenie innych niż liście organów roślin dla produkcji biomasy roślinnej. Badania prowadzone są na głównych gatunkach uprawnych, takich jak, zboża, rośliny strączkowe (m.in. łubiny), rzepak.

Dorobek naukowy zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

  1. Żur I., Dubas E., Słomka A., Dubert F., Kuta E., Płażek A. (2013). Failure of androgenesis in Miscanthus x giganteus in vitro culture of cytologically unbalanced microspores. Plant Reproduction 26:297–307
  2. Janeczko A., Tóbias I., Skoczowski A., Dubert F., Gullner G., Barna B. (2013). Progesterone moderates damage in Arabidopsis thaliana caused by infection with Pseudomonas syringae or P. fluorescens. Biologia Plant. 57, 169-173. 
  3. Kalandyk A., Dubert F., Maciejewski M., Tatrzańska M., Krępski T., Płażek A. (2013). Effects of selected biostimulators on the course of generative phase and yield structure parameters of pea and lupine plants  str.255 – 267. In: PLANT FUNCTIONING UNDER ENVIRONMENTAL STRESS, EDITED BY M. T. GRZESIAK, A. RZEPKA, T. HURA and S. GRZESIAK, Published by: the F. Górski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-86878-30-7.© Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
  4. Płażek A., Dubert F.,  Kościelniak J. (2013). Determination of the physiological indicators of pea (Pisum sativum L.) and yellow lupine (Lupinus luteus L.) tolerance to drought at seedling stage, str 53 – 69.  In: PLANT FUNCTIONING UNDER ENVIRONMENTAL STRESS, EDITED BY M. T. GRZESIAK, A. RZEPKA, T. HURA and S. GRZESIAK, Published by: the F. Górski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, ISBN 978-83-86878-30-7.© Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
  5. Płażek A., Dubert F., Pociecha E., Janowiak F., Kolasińska I., Maciejewski M. (2011). Resistance of winter rye (Secale cereale L.) to Microdochium nivale depends on soluble carbohydrate content but not on abscisic acid level. J. Phytopathology 159: 751-758