IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

2. Hodowla Roślin SMOLICE Sp. z O.O. GR. IHAR, Oddział Przebędowo (HR SMOLICE)

Spółka powstała w 2000 roku w wyniku wyodrębnienia trzech zakładów doświadczalnych ze struktur Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, przejmując jednocześnie prawie sześćdziesięcioletni dorobek hodowlany. Aktualnie Spółka jest właścicielem 86 odmian, w tym 16 odmian łubinów. Hodowla roślin strączkowych, a także produkcja nasiennych materiałów elitarnych jest prowadzona w Oddziale Przebędowo. W całej historii prac hodowlanych w zakresie roślin strączkowych tj. od 1946 roku wyhodowano: 24 odmiany łubinu wąskolistnego, 11 odmian łubinu żółtego, 6 odmian łubinu białego i 19 odmian grochu. Aktualnie w pracach nad tworzeniem nowych odmian roślin strączkowych oraz w projektach badawczych uczestniczy 5 specjalistów z wyższym wykształceniem i długoletnim doświadczeniem oraz grupa pracowników pomocniczych.

Dorobek zespołu w zakresie proponowanej w projekcie tematyki badawczej:

Autorstwo odmian przyjętych do Rejestru Odmian w latach 2009-2012

  • łubin wąskolistny – Regent, Neptun, Heros, Dalbor, Oskar
  • groch – Muza, Model, Mentor, Mecenas