IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

Wykonawcy

W realizację projektu SEGENMAS zaangażowanych jest kilka ośrodków naukowych. Koordynatorem projektu jest Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Poniżej przedstawiono odnośniki do szczegółowego opisu instytucji, biorących udział w projekcie SEGENMAS:

  1. IGR PAN - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
  2. HR SMOLICE - Hodowla Roślin SMOLICE Sp. z O.O. GR. IHAR, Odział Przebędowo
  3. PHR - Poznańska Hodowla Roślin Sp. z O.O.
  4. IFR PAN - Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
  5. UR Kraków - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
  6. UP Poznań - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  7. UMCS Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie