IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

  • Projekt SEGENMAS Sekwencjonowanie Nowej Generacji i Mapowanie Asocjacyjne) ... Więcej
  • W realizację projektu SEGENMAS zaangażowanych jest kilka ośrodków naukowych ... Więcej
  • Projekt SEGENMAS składa się z siedmiu zadań. W artykule przedstawiono ... Więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Cele projektu

Celem głównym proponowanego projektu jest opracowanie gotowej do wdrożenia w spółkach hodowlanych technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem wartościowych cech użytkowych za pomocą markerów molekularnych. 

Więcej