IGR PAN HR Smolice UP Poznan PHR IFR PAN UMCS Lublin UR Kraków

  • Projekt SEGENMAS Sekwencjonowanie Nowej Generacji i Mapowanie Asocjacyjne) ... Więcej
  • W realizację projektu SEGENMAS zaangażowanych jest kilka ośrodków naukowych ... Więcej
  • Projekt SEGENMAS składa się z siedmiu zadań. W artykule przedstawiono ... Więcej
  • 1
  • 2
  • 3

Segenmas

Witamy na stronie projektu SEGENMAS!

Projekt SEGENMAS "Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego", uzyskał dofinansowanie w III konkursie PBS. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie projektu jest prof. Bogdan Wolko z IGR PAN.

Strona przedstawia m.in. główny cel projektu SEGENAMS oraz metodykę i wyniki badań. Szczegółowo opisane zostały poszczególne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu. Strona zawiera również spis instytucji naukowych zaangażowanych w realizację projektu.

 

Cele projektu

Celem głównym proponowanego projektu jest opracowanie gotowej do wdrożenia w spółkach hodowlanych technologii monitorowania genotypów łubinu wąskolistnego pod względem wartościowych cech użytkowych za pomocą markerów molekularnych. 

Więcej